Aos poucos iremos metendo moitos máis xogos, cancións e enredos. Se queres colaborar escribe a este correo enredoscampolongo@ gmail.com

21 de setembro de 2020

Exercicio ou test do "Soldadinho" (Bàsico e avanzado)

 1- Colócate de pé cos pés separados ó ancho da túa cadeira e das túas costas

2- Agáchate de crequenas ata tocar coa man no chan

3- Leva as pernas atrás, extendéndoas unha a unha até chegar a posición de prancha. Procuramos manter a alineación dos glúteos e o abdomen.

4- Fai unha prancha nesta posición.

4-Retoma a posición de crequenas de maneira controlada, primeiro unha perna e logo outra.

5-Poste de pé volvendo á posición inicial do exercicio.

6- Salta hacia arriba extendendo os brazos 

Para iniciación facer  os puntos 1,2,3 e 5. Para avanzado facer todo máis rápido e cos pés ó mesmo tempo do paso 1 ó  2  e do 2 ó 3.  Incluir tamén os pasos 4 e  6 .

O test sería ver cantos "sodadinhos" é un capaz de facer sen parar. 

Ver como se fai 1/2 soldadinho (burpee) -  Ver todo o processo

Ningún comentario:

Publicar un comentario